Seuran sääntömääräinen kevätkokous to 15.3.2018 klo 18:30

27.2.2018

Paikka: Auralight areena, Juurakkotie 6

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään vahvistettaviksi vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
  7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9. pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa  ratkaistaan asiat yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.  

Jokaisella  kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella tai  siitä vapautetulla viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä ja tukijäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.