Kutsu: Seuran kevätkokous 16.4.2024 klo 18.00

1.4.2024 klo 21:00


Tervetuloa Taekwondo Vihdin sääntömääräiseen kevätkokoukseen salille Aura Light Areenalle tiistaina 16.4. klo 18.00!

Taekwondo Vihdin sääntömääräinen kevätkokous 

Aura Light Areena - tiistaina 16.4.2024 klo 18.00

Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettaviksi vuosikertomus, tilit ja
tilintarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 8. pykälän
mukaisesti vireille panemat muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Johtokunta esittää käsiteltäväksi kaksi sääntömuutosta kohdassa 7. seuraavasti:

1. Sääntömuutosesitys koskien johtokunnan järjestäytymistä

Seuran 8.4.2022 voimassa olevan sääntöjen mukaan seuran asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta. Ehdotetaan, että syyskokouksessa valittu uusi johtokunta järjestäytyisi heti syyskokouksen jälkeisessä johtokunnan kokouksessa ja esitetään, että seuran sääntöjä muutetaan mahdollistamaan edellä kuvattu asia. 

Voimassa oleva sääntö

11. Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu kolme (3) - kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Muutosehdotus

11. Seuran asioita hoitaa syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu kolme (3) - kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunta valitsee ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa, joka pidetään seuran syyskokouksen jälkeen, keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

2. Sääntömuutosesitys: tilintarkastusmääräajan muuttaminen vastaamaan tilintarkastulain mukaista yhden (1) kuukauden määräaikaa. Sääntö on jo muutettu v. 2022 sääntömuutoksessa, mutta tuolloin on kohdan 11. Johtokunnan erityiset tehtävät tehtävään nro 15 jäänyt vielä erheellisesti kahden viikon määräaika. 

Voimassa oleva sääntö 11

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 3. Suunnitella, kehittää ja johtaa seuran kokonaistoimintaa 4. Vahvistaa tehtävänjaon keskenään sekä valita tarvittavat henkilöt, valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä 5. Vastata seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta 6. Vastata jäsenliittojen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista 7. Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista 8. Pitää jäsenluetteloa 9. Hoitaa seuran taloutta 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet 12. Valita / erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan 13. Päättää kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä 14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

Muutosehdotus

Johtokunnan erityiset tehtävät kohta 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta

 

Seuran sääntöjen 15. kohdan mukaan päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. 

 

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Johtokunta