Seuran toinen ylimääräinen yleiskokous 18.7.2017 klo 19:00

30.6.2017

Yleiskokouksessa käsitellään toiminnan siirtymistä uusiin tiloihin, ensimmäisessä yleiskokouksessa esiin nousseiden lisäselvitysten tulokset, sekä tehdään päätös hankkeen jatkosta tai hylkäämisestä. Tervetuloa.

 

Yleiskokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Käsitellään muutos seuran sääntöjen nykyaikaistamiseksi
  6. Esitetään 26.6.2017 yleiskokouksessa pyydettyjen lisäselvitysten tulokset 
  7. Vahvistetaan salihankkeen eteneminen tai hylkääminen, sekä valtuutetaan johtokunta työstämään hanketta päätetyissä puitteissa
  8. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.  

Jokaisella kokoukseen mennessä 2017 jäsenmaksunsa maksaneella tai siitä vapautetulla viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Yhdistyslain mukaan alle 15 vuotiaan vanhempi ei voi käyttää äänivaltaa. Myöskään valtakirjalla ei saa äänestää. 

Lisäselvityksistä ja kysymyksistä pyritään tuottamaan materiaali hyvissä ajoin ennen yleiskokousta.