Tiedote uusista vyökoevaatimuksista 9.9.2021

Uudet, alkuvuodesta julkaistut vyökoevaatimukset ovat astuneet voimaan seurassamme elokuussa ja niiden mukaisia suorituksia edellytetään alkaen seuraavissa eli 16.10.2021 järjestettävissä vyökokeissa.

Kehotamme kaikkia seuramme harrastajia tutustumaan paitsi vähintään omaan seuraavaan vyökoekorttiin, niin myös uusiin vyöarvoihin ja yleisiin muiden vöiden vyökoevaatimuksiin osoitteessa https://www.taekwondovihti.fi/taekwondo/vyokoevaatimukset/ (Seuran kotisivut -> Taekwondo -> Vyökoevaatimukset). Salilla on myös yksi kappale tulostettuja vaatimuksia, joten siellä voi myös tutustua niihin.

Uusista vyöarvoista ja vyökoevaatimuksista tullaan myös järjestämään kevi- ja ylempien ryhmässä tarkempi esittely syksyn aikana.

Yleistä muutoksista

Isoimmat muutokset ovat vyöarvojen lukumäärässä, edellisen vyökokeen jälkeisissä harjoitusmäärävaatimuksissa sekä liikesarjojen painoarvon kasvatuksessa. Vyöarvojen lukumäärän ja vaadittujen harjoitusmäärien osalta muutokset kohdistuvat pääosin keltaisiin ja vihreisiin vöihin.

Keltaiselle ja vihreälle vyölle tulee uusi välitaso, 2. natsa vyöarvokohtaisten vaadittujen harjoitusmäärien vähetessä. Muutoksella pyritään lyhentämään vyökokeiden välistä aikaa ja saavuttamaan onnistumisen kokemuksia tiheämmin kuin aiemmin.

Muutokset vaadituissa harjoitusmäärissä

Vyöarvojen vaatimat harjoitusmäärät on havainnollistettu oheisessa sivun reunassa olevassa taulukossa (muutokset havainnollistettu punaisella).

Koska uudet vyökoevaatimukset ja -arvot ovat välittömästi voimassa, tarkoittaa se myös esimerkiksi seuraavaa tulevien vyökokeiden osalta:

  • keltaisen vyön (8 kup) haltijat tavoittelevat vihreää natsaa (7 kup 1.natsa)
  • vihreän natsan haltijat (7.kup 1.natsa) tavoittelevat toista vihreää natsaa (7 kup 2.natsa)
  • vihreän vyön haltijat (6 kup) tavoittelevat sinistä natsaa (5 kup 1.natsa)
  • sinisen natsan haltijat (5 kup)  tavoittelevat  toista sinistä natsaa (5 kup 2.natsa)

Muutokset vaadituissa liikesarjoissa

Liikesarjojen osalta vaatimukset aikaistuvat, eli liikesarjoja tullaan vaatimaan jo alemmilla vyöarvoilla aiemman ylemmille vöille painottumisen sijaan ja lisäksi liikesarjaosaamista mitataan myös yksittäisten liikesarjojen yhdistelmien oppimisella. Tällä muutoksella pyritään liikesarjaosaamisen tasaisempaan kehittämiseen ja toisaalta niiden perustekniikoiden kanssa samassa tahdissa opettelemiseen. Liikesarjoja voi hyvin tulla harjoittelemaan esim. uudelle perjantaisin järjestettävälle poomse-vuorolle (ks. harjoitusajat nettisivuilla).

Liikesarjavaatimusten muutokset on havainnollistettu oheisessa sivun reunassa olevassa taulukossa (muutokset punaisella).

Muut muutokset

Vaaditut askelottelut ovat myös hiukan muuttaneet muotoaan tekniikoiden osalta. Niihin kannattaa tutustua jo itsenäisesti nettisivuilla, vaikka niitä tullaan toki treeneissä harjoittelemaan kullekin ryhmälle sopivasti. Lisäksi eri vyötasoille on tullut yksittäisiä pienempiä muutoksia vaadittuihin tekniikoihin ja muihin asioihin.

Toivotamme kaikille onnea uusien vyöarvojen tavoitteluun! Ohjaajat ottavat myös mielellään vastaan kysymyksiä ja palautteita uusista vaatimuksista harjoituksissa.

Muutokset harjoitusmäärien vaatimuksissa
Muutokset liikesarjavaatimuksissa