Taegeuk-poomset

TRIGRAMMIEN KEHITYS

TAO

"Ennen taivasta ja maata oli olemassa jotain täydellistä ja määrittelemätöntä. Se oli äänetön, näkymätön, muuttumaton, päättymätön ykseys ja kykenevä synnyttämään maailman. En tiedä sen nimeä, mutta kutsun sitä taoksi."

-Chan Chung-yuan

JIN JA JANG

"Suuruudessa (Tao) on kaksi napaa, jotka muodostavat kaksi energiaa, pimeyden (jin) ja valon (jang). Nämä energiat muuntautuvat, toinen nousee ylös ja toinen painuu alas, kunnes ne yhdistyvät jälleen ja luovat muotoja. Ne erkanevat ja yhdistyvät yhä uudelleen. Kun ne ovat erillään, ne yhdistyvät ja kun ne ovat yhdistyneet, ne erkanevat."

-Helmut Wilhelm "Change: Eight Lectures on I Ching"

Voidakseen kuvata jiniä ja jangia yksinkertaisemmin, muinaiset taolaiset loivat seuraavat symbolit:

KAHDEKSAN TRIGRAMMIA

Kahdeksan trigrammia ovat Ssu-hsiangin tavoin perusenergioiden yhdistelmiä. Trigrammit muodostetaan lisäämällä toinen perusenergioista alimmaiseksi jokaiseen neljään kuvioon, jolloin muodostuu neljä kahdeksasta trigrammista. Loput neljä saadaan lisäämällä toinen perusenergia samalla tavalla neljään kuvioon.

Trigrammit on nimetty ja niillä on jinin ja jangin tavoin useita yhteyksiä ajatuksiin ja käsitteisiin.

KAHDEKSAN TAEGEUK-LIIKESARJAA

Liikesarjat (poomse) ovat olleet läpi historian olennainen osa lähes jokaista kamppailulajia. Eräissä lajeissa liikesarjoja on käytetty pääasiallisena harjoitusmuotona, jolloin niitä on käytetty jopa vapaaseen otteluharjoitteluun. Joissain lajeissa taas on menty toiseen ääripäähän ja sijoitettu liikesarjat tärkeysjärjestyksessä viimeiseksi. Taekwondossa liikesarjat ovat olennainen osa lajia.

Maailman Taekwondoliiton (WT) perustamisesta lähtien sen virkailijat ja jäsenmaat ovat pyrkineet yhtenäistämään taekwondon liikesarjojen harjoittelua ja suorittamista. Tätä varten on kehitetty liikesarjat nimeltä Taegeuk (suuri ikuisuus). Näissä liikesarjoissa kaikki liikkeet, tekniikat ja sarjojen merkitykset perustuvat kahdeksaan trigrammiin ja kukin taegeuk edustaa eri trigrammia.
Yleinen väärinkäsitys on, että Taegeuk-liikesarjoista tarvitsee hallita vain niiden fyysinen puoli. Jotta Taegeuk-liikesarjoja voitaisiin harjoitella asianmukaisesti ja jotta niiden todellinen merkitys selviäisi, on liikesarjojen henkiset ja fyysiset ominaisuudet yhdistettävä. Kun tässä onnistutaan, saavat liikesarjat uuden ilmeen, tunnelman ja hengen.

 

Vuosisatojen ajan on oheista symbolia käytetty kuvaamaan jiniä ja jangia sekä niiden kietoutumista toisiinsa. Symboli koostuu kahdesta erivärisestä kalanmuotoisesta kuviosta, joissa molemmissa on pieni ympyrä. Valkoinen "kala" esittää jangia: valoa, onnea, positiivisuutta. Musta "kala" kuvaa vastaavasti jiniä: pimeyttä, surua, negatiivisuutta. Pienet vastakkaisväriset ympyrät kuvaavat jinin ja jangin välillä tapahtuvaa jatkuvaa muutosta sekä sitä, ettei mikään kykene olemaan täysin jin tai jang.

Näitä symboleja kutsutaan perusenergioiksi. Muodostamalla näistä perusenergioista niin monta erilaista paria kuin mahdollista, saadaan neljä kuviota nimeltään Ssu-hsiang.

Ssu-hsiang -kuviot yhdistetään yleisesti myös neljään vuodenaikaan: talvi, kevät, kesä ja syksy.